MySafestore.be
BTW: BE 0884 611 294

We nemen uw privacy zeer ernstig en we vragen dat u dit privacybeleid zorgvuldig naleest, omdat het belangrijke informatie bevat over wie we zijn, hoe en waarom we persoonsgegevens verzamelen, opslaan, gebruiken en delen, over uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en hoe u met ons en toezichthoudende instanties contact kunt opnemen als u een klacht hebt.
 
Wie we zijn
Safestore Group plc die in Nederland handelt als MySafestore is de operator van de website www.MySafestore.be. We verzamelen en gebruiken bepaalde informatie over u en we zijn er verantwoordelijk voor. Wanneer we dit doen, moeten we de Algemene Verordening Gegevensbescherming volgen die van kracht is in de hele Europese Unie (inclusief Nederland) en we zijn als ‘beheerder’ van die persoonsgegevens verantwoordelijk voor het toepassen van deze wetgeving. We hebben een aangestelde functionaris voor gegevensbescherming die verantwoordelijk is voor hoe we persoonsgegevens gebruiken. Hier vindt u zijn contactgegevens in onze rubriek Hoe contact met ons opnemen.
 
Persoonsgegevens die we verzamelen en gebruiken
Persoonsgegevens die u verstrekt
Tijdens het verloop van onze zelfopslagdiensten verzamelen we persoonsgegevens wanneer u ons deze verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer(s), geboortedatum, persoonlijke identificatie zoals een rijbewijs en een factuur van een nutsbedrijf waarin uw postadres staat.

Persoonsgegevens verstrekt door derden
Af en toe kunnen we informatie over u krijgen via andere bronnen (zoals creditinformatiebureaus) die we toevoegen aan de informatie die we reeds over u hebben om ons zo te helpen bij de dienstverlening aan u en om onze diensten voor u te verbeteren en te personaliseren.

Persoonsgegevens over andere personen
Als u ons informatie geeft in naam van iemand anders als een alternatieve contactpersoon, referentiepersoon of familielid, bevestigt u dat de andere persoon heeft toegestemd dat u het volgende kunt doen:
toestemming geven in zijn/haar naam inzake het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens;
in zijn/haar naam gegevensbeschermingsberichten ontvangen
Gevoelige persoonsgegevens
We vragen u gewoonlijk niet om gevoelige persoonsgegevens te verstrekken. We zullen u enkel vragen om gevoelige persoonsgegevens te verstrekken als we deze nodig hebben voor een specifieke reden, bijvoorbeeld als we geloven dat u moeilijkheden hebt met het gebruik van uw account vanwege ziekte. Als we dergelijke informatie vragen, zullen we uitleggen waarom we ze vragen en hoe we ze zullen gebruiken.
Gevoelige persoonsgegevens omvatten informatie over uw etnische oorsprong, politieke overtuigingen, religieuze opvattingen, of u aangesloten bent bij een vakbond, uw lichamelijke en geestelijke gezondheid of toestand, uw seksleven en het feit of u een strafblad hebt. We zullen enkel uw persoonsgegevens verzamelen als u uitdrukkelijk toestemming geeft en u kunt ons steeds vragen om ze te verwijderen.
Kinderen
We verzamelen geen persoonsgegevens over kinderen jonger dan 16 jaar op een intentionele manier. Als u een ouder of voogd van een kind jonger dan 16 jaar bent en denkt dat we informatie kunnen hebben over dat kind, neem dan contact met ons op. We zullen u vragen om deze relatie met uw kind te bewijzen en als dat het geval is, kunt u (volgens de geldende wetgeving) toegang vragen tot deze persoonsgegevens van het kind en vragen om ze te verwijderen.
 
Hoe en wanneer verzamelen we informatie over u?
We verzamelen gegevens rechtstreeks bij u wanneer we elkaar zien bij uw bezoek aan ons centrum voor informatie of om een opslagovereenkomst te tekenen en telefonisch wanneer u ons opbelt met een vraag.  We verzamelen persoonsgegevens via onze website en andere technische systemen. We verzamelen deze gegevens wanneer u onze website gebruikt om u te registreren voor een dienst bij ons, om eraan deel te nemen of om de dienst te ontvangen, zoals bij het online aanvragen van een offerte of het voeren van een live chat. Onze website gebruikt ook cookies (zie cookiebeleid) en verzamelt IP-adressen (d.i. een nummer dat op een unieke manier een specifieke computer of andere apparaat op het internet identificeert). We verzamelen ook persoonsgegevens wanneer u met ons contact opneemt via websiteformulieren.
We kunnen gesprekken met u monitoren en opnemen (zoals telefoongesprekken en e-mails).  We kunnen dit doen voor een aantal redenen zoals het controleren van de kwaliteit van onze klantendienst, voor training, om fraude te voorkomen of om er zeker van te zijn dat we voldoen aan de wettelijke vereisten.
Als u onze opslagfaciliteit bezoekt, kunnen bepaalde persoonsgegevens worden verzameld via monitoringapparaten en -systemen zoals gesloten circuit-tv (CCTV) en video-intercomsystemen in het centrum.
 
Gebruik van cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer (of een andere elektronisch apparaat zoals een mobiele telefoon of tablet) wordt geplaatst wanneer u onze website gebruikt. We gebruiken cookies om te begrijpen hoe we online de beste diensten kunnen verlenen aan onze klanten en de informatie ervan wordt enkel zo verwerkt dat ze u individueel niet identificeert. We gebruiken software om te kijken naar IP-adressen en cookies om uw ervaring als gebruiker van onze website te verbeteren. Wanneer we persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen, zullen we hier transparant over zijn en u kunt hierover meer informatie vinden in ons uitgebreid cookiebeleid. We zullen hierbij duidelijk zijn over wanneer en waar we persoonsgegevens verzamelen en we zullen uitleggen wat we ermee willen doen.
U kunt uw browser zo instellen dat hij geen cookies aanvaardt. Het is hierbij echter mogelijk dat bepaalde van onze websitefuncties hierdoor niet goed werken.
Ga naar ons cookiebeleid voor meer informatie over ons gebruik van cookies en hoe u cookies kunt uitschakelen.
Voor algemene informatie over cookies kunt u www.allaboutcookies.org bezoeken.

Er wordt af en toe een subset van cookies gebruikt om onze diensten te adverteren op websites van derden via relevante doelgerichte aanbiedingen en inhoud. Als u niet wilt dat de cookies hiervoor worden gebruikt, gaat u naar de uitleg in ons cookiebeleid onder ‘targeting-cookies’.  U moet misschien ook uw advertentie-instellingen op Google (Google Advertentie-instellingen) en Facebook (Facebook Advertentie-instellingen) nazien die dit faciliteren. Door de cookies te verwijderen voorkomt dit de advertenties niet volledig, maar de toekomstige advertenties die u eventueel te zien krijgt, zullen niet meer relevant en doelgericht zijn.
Redenen waarom we uw persoonsgegevens kunnen verzamelen en gebruiken
We steunen in verschillende situaties op een andere wettelijke grond voor het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens.

Contracten
Wanneer u vragen stelt over opslag bij ons voordat u een klant wordt, moeten we persoonsgegevens over u verzamelen, zodat we stappen kunnen ondernemen om een contract aan te gaan met u.  Wanneer u een klant wordt, moeten we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om diensten aan u te verlenen en om ons recht te kunnen uitoefenen om betaald te worden voor onze diensten volgens onze standaardvoorwaarden onder de zakelijke activiteiten/contracten met u.  Dit omvat het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens om:
ons in staat te stellen om vragen van u in verband met de opslag bij ons op te volgen volgens de richtlijnen van de sector en om u onze offerte te geven;
een creditcontrole te doen—zie de rubriek ‘Creditcontrole’ hieronder;
een opslagovereenkomst met u op te stellen en een verzekering te regelen indien nodig;
alle accounts die u bij ons hebt, te beheren;
contact met u op te nemen voor redenen omtrent de dienst waarvoor u hebt getekend of om de informatie te verstrekken waarnaar u hebt gevraagd;
de betalingen voor onze diensten te beheren;
u wijzigingen op onze website of onze diensten te melden die van invloed kunnen zijn op u; en
geschillen te beslechten en verschuldigde betalingen te innen. 
Sollicitaties en werving
We hebben een afzonderlijk privacybeleid voor sollicitanten.
Wettelijke verplichtingen
We verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van onze klanten volgens onze wettelijke verplichtingen.  We nemen bijvoorbeeld kopieën van documenten die u identificeren zodat we kunnen voldoen aan de vereisten inzake witwassen van geld en terrorismefinanciering.
Rechtmatige zakelijke belangen
We kunnen uw persoonsgegevens voor onze rechtmatige zakelijke belangen verzamelen en verwerken. Voorbeelden hiervan worden hieronder beschreven.
Onze prioriteit is om een hoogwaardige en veilige dienst aan te bieden aan onze klanten en om verzoeken op een doeltreffende manier op te volgen, zelfs al aanvaarden we dat niet alle verzoeken tot een zakenrelatie of contract zullen leiden. 
We verzamelen persoonsgegevens om:
verzoeken op te volgen volgens de richtlijnen van de sector en offertes voor opslag of details van offertes te verstrekken;
onderzoek te voeren en gedragspatronen van bezoekers aan de website te analyseren;
onze website en de inhoud ervan aan te passen aan uw specifieke voorkeuren;
onze diensten te verbeteren;
fraude te detecteren en te voorkomen;
te voorkomen dat er beledigende, ongepaste of ongewenste inhoud wordt verzonden naar of wordt gepost op onze websites of om het even welke vorm van verstorend gedrag te stoppen.
Het is een belangrijk kenmerk van onze opslagdienst dat we werken met CCTV in de opslagfaciliteit.  We verzamelen en verwerken CCTV-beelden
zodat we kunnen voldoen aan onze contractuele verplichting om een veilige zelfopslagomgeving aan te bieden;
om te zien of u iets doet wat indruist tegen ons contract met u breekt; en
om bij te staan in het vaststellen of het verdedigen van een misdaad- of ander onderzoek;
om blootstelling van de klant aan onnodige marketing te vermijden (zie ‘Inzicht in klanten en marketing’ hieronder)
Inzicht in klanten en marketing
We kunnen een zekere beperkte hoeveelheid informatie doorgeven aan derde gegevensverwerkers (Google, LiveRamp en Facebook) om blootstelling van de klant aan onnodige marketing van MySafestore te vermijden die wordt verwerkt volgens de privacyregelgeving en die dan permanent wordt verwijderd.
Als u niet wilt dat Safestore uw gegevens aan derde gegevensverwerkers doorgeeft en geen bijkomende marketing wilt zien, kunt u een verzoek sturen naar customermatch@safestore.co.uk.
Er zullen 48 uur nodig zijn voordat dit verzoek succesvol wordt behandeld.
Let op: als u beslist om dit te doen, blijft u verder MySafestore-marketing zien zelfs als u reeds een klant bent.
Google Analytics
Google Analytics gebruikt cookies voor websitetracking waardoor we de website-ervaring kunnen meten en verbeteren. Google Analytics zal de bezoekinformatie die het verzamelt via www.MySafestore.be koppelen met Google-informatie van accounts van aangemelde gebruikers die toestemming hebben gegeven voor deze koppeling. Deze Google-informatie kan onder andere bestaan uit de locatie van de gebruiker, de zoekgeschiedenis, de YouTube-geschiedenis en gegevens van websites die partners zijn van Google – en wordt gebruikt om samengestelde en geanonimiseerde inzichten te bieden in gedragingen op verschillende apparaten. Gebruikers kunnen de toestemmingen en gekoppelde gegevens via Google My Activity beheren (https://myactivity.google.com/myactivity).

Creditcontrole
We kunnen een creditcontrole over u doen zodat we creditbeslissingen kunnen maken over u en de mensen en bedrijven die aan u gekoppeld zijn. Deze controles kunnen ook worden gebruikt om fraude en het witwassen van geld te voorkomen en te detecteren.
Ons onderzoek wordt geregistreerd in de bestanden van het creditinformatiebureau.
We kunnen ook informatie over hoe u uw account beheert, onthullen aan creditinformatiebureaus en uw informatie kan worden gekoppeld aan documenten die verband houden met andere mensen die wonen op hetzelfde adres of die financieel met u gelinkt zijn.
Andere creditbedrijven kunnen uw informatie gebruiken om creditbeslissingen te nemen over u en de mensen met wie u financieel gelinkt bent, om schuldenaren op te sporen en om fraude en het witwassen van geld te voorkomen en te detecteren.
Als u onjuiste of onnauwkeurige informatie aan ons geeft en we vermoeden fraude, zullen we dit registreren.

Marketingberichten
We kunnen ook informatie over andere diensten die we u aanbieden met u communiceren via sms of e-mail, en u updaten over onze activiteiten en promoties waarin u interesse kunt hebben, tenzij u hebt gekozen om u uit te schrijven voor het krijgen van deze marketingberichten.
MySafestore behoudt zich het recht voor om marketingmails of tekstberichten te sturen over MySafestore-diensten naar personen die contactgegevens hebben verstrekt bij de aanvraag van een offerte voor opslag op deze website.
Als u dergelijke berichten niet wilt ontvangen, kunt u steeds:
klikken op de knop ‘uitschrijven’ aan de onderkant van een van onze marketingmails aan u.
ons een uitschrijfverzoek e-mailen naar marketing@safestore.be. Het kan tot 48 uur duren voordat dit gebeurt.
Wanneer u een online verzoek voor een offerte voltooit, vink dan het vakje aan waar wordt gevraagd om uit te schrijven voor marketingberichten.
Zie ‘Welke rechten hebt u?’ hieronder voor meer informatie.
Als u ons vraagt om te stoppen via deze weg contact met u op te nemen, kunt u ons ook om het even wanneer vragen om het opnieuw aan te vangen.
Als we voorstellen om uw informatie te gebruiken voor om het even welke andere toepassingen, garanderen we dat we u dit eerst zullen melden. Als we uw toestemming nodig hebben om uw informatie te gebruiken voor deze andere toepassingen, geven we u de kans om in te schrijven of om te weigeren.  Als u zich inschrijft, kunt u steeds terug uitschrijven.
Wanneer zullen we met een andere persoon contact opnemen over u?
Als u ons gegevens over een andere persoon verstrekt met wie we contact mogen opnemen om uw account te bespreken, kunnen we met die persoon contact opnemen en de gegevens van uw account met deze persoon bespreken en delen, en met deze persoon handelen wat betreft uw account alsof die persoon u was.  We zouden dit vooral willen doen, als we vanwege om het even welke reden geen contact kunnen opnemen met u. Als u van idee verandert, kunt u ons e-mailen en schrijven en deze persoon als een alternatieve contactpersoon van uw account verwijderen (zie ‘Hoe kunt u contact met ons opnemen?’ hieronder).
Als u de gegevens van een persoon die we kunnen contacteren voor een referentie, verstrekt hebt, kunnen we met deze persoon contact opnemen in verband met uw sollicitatie.
Met wie uw informatie kan worden gedeeld
We kunnen uw persoonsgegevens vrijgeven aan:
dienstverleners onder contract bij ons om uw zakelijke operaties te ondersteunen, zoals fraudepreventie, schuldvordering-, loonlijst- en technologieservices
creditinformatieagenten—zie ‘Creditcontrole’ hierboven;
onze verzekeraars en verzekeringsmakelaars als u via ons een verzekering hebt afgesloten;
beroepsverenigingen waarvan we lid zijn;
wet handhavings- of overheidsinstanties wat betreft een onderzoek om onwettige activiteiten te helpen voorkomen en detecteren;
om het even welke persoon of agentschap als we die informatie moeten delen om te voldoen aan de wetgeving of om overeenkomsten die we eventueel met u hebben te handhaven of om de gezondheid of veiligheid van een persoon te beschermen;
om het even welke persoon die u hebt aangeduid als een persoon met wie we contact kunnen opnemen om uw account te bespreken;
om het even welke persoon die uw agent of vertegenwoordiger is, zoals de houder van een volmacht, een wettelijke voogd of een persoon die een testament beheert;
om het even welke persoon met wie we onderhandelen als een mogelijke koper van ons bedrijf of eigendom of als we van plan zijn om ons bedrijf te fusioneren met een ander bedrijf;
creditcardmaatschappijen indien specifiek vereist;
Als we gegevens doorgeven aan verzekeraars, kunnen ze uw gegevens invoeren in een register van vorderingen dat gedeeld wordt met andere verzekeraars om frauduleuze vorderingen te voorkomen. Als we een externe partij gebruiken om uw informatie te verwerken, zullen we van die partij eisen om te voldoen aan onze instructies wat betreft de diensten die ze aan ons verlenen en niet voor hun eigen zakelijke doelen.
Uw persoonsgegevens veilig houden
We hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat persoonsgegevens ongewild verloren gaan of dat ze op een onbevoegde manier worden gebruikt of ingekeken.  We beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot de personen die een werkelijke zakelijke behoefte hebben om ze te kennen.  Deze personen die uw gegevens verwerken, doen dit enkel op een bevoegde manier en hebben een geheimhoudingsplicht.  
We zullen alle technische stappen ondernemen om uw persoonsgegevens te beschermen, zoals bijvoorbeeld:
de toegang tot uw klantaccount wordt beschermd door een wachtwoord en een gebruikersnaam die uniek zijn voor u;
we bewaren uw persoonsgegevens op beveiligde servers; en
betalingsgegevens worden gecodeerd op de beveiligde server
We hebben procedures van kracht om elke vermoedelijke inbreuk op de gegevensbescherming aan te pakken. We zullen u en elke toepasselijke toezichthoudende instantie een vermoedelijk gegevenslek melden wanneer we wettelijk verplicht zijn om dit te doen.
Hoewel we alle redelijke inspanningen zullen doen om uw persoonsgegevens veilig te houden, erkent u dat het gebruik van het internet niet volledig veilig is en dat we daarom de veiligheid of integriteit van al uw persoonsgegevens die overgedragen zijn door u of naar u via het internet niet kunnen garanderen. Als u bepaalde specifieke bezorgdheden hebt over uw gegevens, neem dan contact met ons op.
Op onze website staan de links naar websites en applicaties die eigendom zijn van en worden beheerd door andere personen en bedrijven. Deze derde websites hebben hun eigen privacybeleid en gebruiken hun eigen cookies en we raden aan dat u deze controleert voordat u uw persoonsgegevens verstrekt aan hen.  Ze zullen u zeggen hoe uw persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt wanneer u deze andere websites bezoekt.  We aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud op deze websites of voor het gebruik van uw informatie die is verzameld door om het even welke van deze andere websites en u gebruikt deze andere websites op eigen risico.
Als u gedetailleerde informatie wilt van Get Safe Online over hoe u uw gegevens, uw computers en apparaten kunt beschermen tegen fraude, identiteitsdiefstal, virussen en vele andere online problemen, gaat u naar www.getsafeonline.org. Get Safe Online wordt ondersteund door HM Government en toonaangevende ondernemingen.
Overdrachten van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)
We zullen uw persoonsgegevens niet overdragen buiten de EER of enige andere organisatie (of ondergeschikte instanties) die onder de publieke internationale wetgeving valt of die is opgezet volgens een overeenkomst tussen twee of meer landen.
 
Hoelang houden we uw persoonsgegevens bij?
We houden uw persoonsgegevens als klant gewoonlijk bij voor de periode gedurende dewelke we deze gegevens moeten bewaren volgens de geldende Nederlandse wetgeving, d.i. momenteel zes jaar vanaf het einde van ons contract, tenzij u ons hebt gezegd dat u wilt dat de informatie vroeger wordt verwijderd (zie rubriek ‘Welke rechten hebt u’ hieronder).
We houden persoonsgegevens die zijn verstrekt tijdens een offerte voor opslag bij voor zolang dit nodig is voor analytische en ook rechtstreekse marketingdoelen (tenzij u zich hebt uitgeschreven).  
 
Welke rechten hebt u?
Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u een aantal belangrijke rechten. Deze bestaan uit de volgende rechten:
vragen naar een kopie van uw informatie die we hebben (verzoek van de betrokkene om toegang);
ons eisen om fouten in uw informatie die we hebben te verbeteren;
eisen van het wissen van persoonsgegevens over u in bepaalde situaties;
ons eisen om te stoppen contact met u op te nemen voor directe marketingdoelen;
bezwaar maken in bepaalde andere situaties tegen onze continue verwerking van uw persoonsgegevens;
beperken van onze verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden;
bezwaar maken tegen beslissingen die zijn genomen door geautomatiseerde middelen die wettelijke gevolgen omtrent u veroorzaken of die op een significante manier beïnvloeden; en
ontvangen van de persoonsgegevens over u die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en door een machine leesbaar formaat en het recht om deze gegevens in bepaalde situaties naar een derde partij over te dragen.
Bijkomende informatie over elk van deze rechten is beschikbaar in het kantoor van de Information Commissioner.
Wanneer u enige van deze rechten wilt uitoefenen, gelieve dan:
ons te e-mailen, te bellen of te schrijven (zie ‘Hoe contact met ons opnemen’ hieronder)
ons een bewijs te verstrekken van uw identiteit en adres (een kopie van uw rijbewijs of paspoort en een recente energierekening of creditcardrekening), en
ons de informatie te laten weten waarover uw verzoek handelt, inclusief alle account- of referentienummers, als u deze hebt
(We zullen in de meeste gevallen geen kosten in rekening brengen voor deze diensten.)
 
Hoe met ons contact opnemen
We hopen dat we elk verzoek of bezorgdheid die u hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, kunnen oplossen.
Neem contact met ons op als u vragen hebt over dit privacybeleid of over de informatie die we over u hebben.
Als u contact wilt opnemen met ons, stuur dan een e-mail naar PrivacyOfficer@safetystore.co.uk of schrijf ons op Safestore Limited, Brittanic House, Stirling Way, Borehamwood, Hertfordshire, WD6 2BT of bel ons op via 0800 444 800.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming biedt u ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie.
Elk geschil met betrekking tot de uitvoering of de interpretatie van het Contract dat niet in der minne kan worden opgelost, kan worden voorgelegd aan de Geschillenbemiddelingsdienst voor consumenten, gevestigd te Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel, zoals bepaald in de artikelen XVI.5 en volgende van het Wetboek van economisch recht en zoals aangegeven in het tabblad "Bemiddeling" op de MySafestore-website.

Daartoe moet contact worden opgenomen met de geschillenbemiddelaar, hetzij rechtstreeks op zijn website https://mediationconsommateur.be/, hetzij per post op bovengenoemd adres, en moet hem een verzoek om bemiddeling worden toegezonden waarin de klacht nader wordt omschreven.

Elk geschil kan ook worden voorgelegd aan het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting dat bereikbaar is op het volgende adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Wijzigingen aan het privacybeleid
Deze Privacyverklaring werd gepubliceerd op 28/11/2015 en werd het laatst geüpdatet op 15/03/2020. Het is mogelijk dat we van tijd tot tijd deze Privacyverklaring wijzigen. U moet dit beleid af en toe controleren om zeker te zijn dat u kennis hebt van de recentste versie.
Complete your quote

U bent bijna klaar!

Vervolledig uw Offerte bij